Bölüm Başkanı

Prof. Dr. İbrahim ÇİLİNGİR

Bölüm Başkan Yardımcısı

Yard. Doç. Dr. Caner KOÇ

Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Ayten ONURBAŞ AVCIOĞLU