Bölüm Başkanı

Prof. Dr. İbrahim ÇİLİNGİR

Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Kamil SAÇILIK

Bölüm Başkan Yardımcısı