Misyon

Çağdaş ve Yeterli tarımsal ve tarım teknolojileri bilgileriyle donatılmış, Sorgulayan, Analitik düşünebilen, Yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımımızla bölgemizde lider ekonomik havayolu olmak.

Sentez yapabilen, Sorunlara çözüm üretebilen, Ulusal ve uluslararası yayınları izleyebilen, Toplumda saygın ve söz sahibi
Mühendisler Yetiştirmek, Ülkemiz, Bölgemiz ve ilimizde tarımsal mekanizasyonunun gelişmesine çağdaş çözümlerle katkıda bulunmak, Ülkemizin Tarım Makinaları imalat Sanayii’ne Araştırma Geliştirme Test ve Deneme destekleri sağlayarak ülkemizin ihtiyaçlarına uygun, Sağlam, Kaliteli,
Ucuz ve Uluslararası pazarlarda satılabilen
Makinaların üretilebilmesine yardımcı olmak.

Vizyon

Mühendisler Yetiştirmek Yenilikçi, akılcı ve tarımda bilgi teknolojilerini yakalayan bir anlayış ile tarımsal sorunları çözmek ve tarımsal uygulamalarda verimliliği ve etkinliği arttırmaktır. Bölümümüz kısa ve orta vadede Tarım makinalarının imalatı, geliştirilmesi, seçimi ve kullanımı konularında Eğitim ve Öğretim çalışmalarını yürütmek,
Tarımsal Mekanizasyon ile ilgili yeni gereksinim ve görüşlere uygun tarım makinaları prototiplerini imal etmek,
Var olan makinaların geliştirilmesi ve Kullanımına ilişkin Araştırma ve Geliştirme Çalışmalarını yürütmek, Tarım alet ve makinalarının Ulusal ve Uluslararası standartlara uygunluğunu saptamak amacıyla Denemeler Yapmak ve Test Raporu Vermek, Tarım Makinaları ve Tarımsal Mekanizasyon konularında Danışmanlık Hizmeti Vermek
Uzun vadede Tarımsal mekanizasyon için gerekli çevre dostu alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve kullanımıyla ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yenilikçi hassas tarım ve sera teknolojilerini yaygınlaştırıp geliştirmek ve bu konularda merkez olmaktır