Vizyon

Nitelikli araştırmalar yapan, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan ve evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren yenilikçi bir bölüm olmaktır.

Misyon

Türkiye’de alanının kurucusu bölüm olma sorumluluğu ile;

– eleştirel düşünebilen ve sorun çözebilen, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyen, doğaya duyarlı, farklılıklara saygı gösteren, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi,
– bilime ve mesleğine evrensel düzeyde katkı sağlayan, etik değerleri gözeten, disiplinlerarası araştırmalar yapmayı,
– sosyal sorumluluk bilinci ile ülke sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözeten yaşadığı coğrafyanın kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunan hizmetler sunmayı görev edinmiştir.