“Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deneyler” kapsamına girmeyen makine, tesis ve sistemlerin performans ve kapasite değerlerinin saptanması ve belgelendirilmesi bölümümüz tarafından yapılabilir.

Ücret yapılacak çalışmanın kapsamı ve niteliğine göre belirlenir.