SIRA NO

ARACINCİNSİ

2017 YILI KDV’siz

DENEYÜCRETİ

(TL)

ENERJİ veGÜÇÜNİTELERİ

1

Traktörler (OECD Kod2’yegöre)
6.285,00
b)20 kWüzeri-40kW arası 8.230,00
c) 40kW üzeri-60kWarası 10.390,00
d)60 kWüzeri-80kW arası 12.545,00
e) 80kW üzeri-110kWarası 13.675,00
f)110 kWüzeri-140kW arası 14.490,00
g)140kWüzeri-180kWarası 20.405,00
h)180 kWüzeri-230kW arası 26.235,00
i) 230kW üzeri-300kWarası 32.065,00
j) 300kW üzeri 53.050,00

2

Jeneratörler
1.285,00
b)10 kVAüzeri-30 kVAarası 1.750,00
c) 30kVA üzeri-100 kVAarası 2.030,00
d)100 kVAüzeri 2.590,00

3

RüzgârTürbinleri 1.605,00

4

GüneşKolektörleri 1.605,00

5

GüneşPanelleri 1.285,00

6

SeyyarGüneşEnerji Sistemleri 1.605,00

7

Sabit GüneşEnerji Sistemleri 0-10kWarası 2.115,00

8

Sabit GüneşEnerji Sistemleri 10kW üzeri 2.565,00
ARAZİISLAHEKİPMANLARI

1

Tesviye Kürekleri 1.285,00

2

Lazerli Tesviye Makinaları 2.180,00

3

Taş Toplama ve Kırma Makinaları 2.180,00

4

Çekilir Skrayperler 1.285,00

5

KendiyürürEkskavatörler 5.000,00

6

KendiyürürTers Kepçe Kazıcı, Yükleyiciler 5.000,00
TOPRAKİŞLEME EKİPMANLARI

1

Kulaklı Pulluklar 1.285,00

2

Diskli Pulluklar 1.285,00

3

Çizel ve Kültivatörler 1.285,00

4

Diskli Tırmıklar 1.285,00

5

Dişli ve Yaylı Tırmıklar 1.285,00

6

Rototiller ve Toprak Frezeleri 1.515,00

7

Motorlu Çapalar 1.285,00

8

Dipkazanlar 1.285,00

9

Sürgü ve Toprak Merdaneleri 1.285,00
10 Set, Karık Yapıcı ve ÖrtücüMakinalar 1.340,00
11 Toprak Burguları 1.285,00
EKİM, DİKİMveGÜBRELEMEEKİPMANLARI

1

Hassas Ekim Makinaları 1.605,00

2

Pamuk Ekim Makinaları 1.605,00

3

Kombine Ekim Makinaları 1.605,00

4

Ekim Makinaları (GübreAtma Düzeni Olmayan) 1.285,00

5

FideDikim Makinaları 1.285,00

6

Otomatik FideDikim Makinaları 3.500,00

7

Patates Dikim Makinaları 1.285,00

8

Otomatik Patates Dikim Makinaları 2.330,00

9

Anıza Ekim Makinaları (Doğrudan veyaönişlemeli) 2.030,00
10 Mineral Gübre Dağıtma Makinaları 1.605,00
11 OrganikGübreDağıtma Römorkları 4.600,00
12 Sıvı GübreDağıtma Römorkları 4.285,00
SULAMAEKİPMANLARI

1

Sulama Pompaları 1.285,00

2

Sulama Boruları 1.285,00

3

Sulama Sistemi Ekleme Parçaları 1.285,00

4

Damla Sulama Boruları 1.285,00

5

Sufiltreleri 1.285,00

6

DaireselveDoğrusal Hareketli Sulama Sistemleri 3.850,00

7

Yağmurlama Sulama Başlıkları 1.455,00

8

Sulama Ünitesi HortumlaÇekilir Sulama Sistemleri 2.310,00
ÜRÜNKORUMAveBAKIMEKİPMANLARI

1

Sıra Arası Çapa Makinaları (Gübre düzeneği olmayan) 1.285,00

2

Sıra Arası Çapa Makinaları (Gübre düzeneği olan) 1.540,00

3

Motorlu Testereler, Tırpanlar,Çit Kesim Makinaları 1.285,00
HASAT,HARMANEKİPMANLARI

1

Harman Makinaları 1.410,00

2

ÇayırBiçme Makinaları 1.285,00

3

Ot Tırmıkları 1.285,00

4

FındıkHarman Makinaları 1.285,00

5

Balya Makinaları 2.610,00

6

Streçlemeli Balya Makinaları 3.500,00

7

Sap Toplamalı Saman Yapma Makinaları 1.285,00

8

Silaj Makinaları (Traktörle Çekilen) 1.285,00

9

Silaj Makinaları (Kendiyürür) 11.545,00
10 Biçerbağlar ve OrakMakinaları 1.285,00
11 Sap Parçalama Makinaları 1.285,00
12 Dal Parçalama Makinaları 1.285,00
13 Kökve YumruluÜrünSöküm Makinaları 1.285,00
14 Kombine Kök ve YumruluÜrünHasat Makinaları 1.825,00
15 KendiyürürKökve YumruluÜrünHasat Makinaları 16.325,00
16 Biçerdöverler 16.325,00
17 Biçerdöver Hasat Tablaları 2.940,00
18 Pamuk Hasat Makinaları 2.565,00
19 Pamuk Hasat Makinaları (Kendiyürür) 16.325,00
20 Dal Silkeleyiciler 1.285,00
21 GövdeSilkeleyiciler 2.565,00
22 GövdeSilkeleyiciler (Kendiyürür) 16.325,00
23 Vakumlu veya Mekanik ÜrünToplayıcılar 1.285,00
24 Sebze Hasat Makinaları 1.285,00
25 KendiyürürKombine Sebze HasatMakinaları (Domates vs.) 16.325,00
26 Balya Streçleme Makinaları 1.285,00
27 Silaj PaketlemeMakinaları (Mobil) 3.500,00
28 Silaj Balyalama ve Paketleme Tesisleri 12.825,00
29 Yer FıstığıSöküm ve Harmanlama Makinaları 1.605,00
ÜRÜNİŞLEMEEKİPMANLARI

1

TarımÜrünleriAyıklamaveSınıflandırma Makinaları,Selektörler 2.595,00

2

Kabak Çekirdeği AyırmaMakinaları 1.465,00

3

Sınıflandırma ve Paketleme Tesisleri 2.745,00

4

ÜrünKurutucuMakina ve Tesisler 2.745,00

5

Çiftlik Tipi YağÇıkarma Makinaları 1.285,00

6

Krema ve Yayık Makinaları 1.285,00

7

Hamur YoğurmaMakinaları 1.340,00

8

Üzüm Yıkama ve Serme Makinaları 3.025,00

9

KuruÜzümToplama Makinaları 1.485,00
10 KuruÜzümToplama ve Eleme Makinaları 3.880,00
11 ÜrünFırçalamave Parlatma Makinaları 1.285,00
HAYVANCILIK İŞLETMELERİNDE  KULLANILAN

1

Yem Kırma Makinaları 1.285,00

2

Yem Ezme Makinaları 1.285,00

3

Yem Hazırlama Makinaları 1.340,00

4

Yem Karıştırma ve Dağıtma Römorkları (Traktörle Çekilen) 1.605.00

5

Yem Karıştırma ve Dağıtma Römorkları (Kendiyürür) 12.825,00

6

Seyyarve Yarı Sabit SütSağım Makinaları 1.285,00

7

Süt Sağım Makina ve Tesisleri 1.825,00

8

Tam Otomatik Süt Sağım Makinaları (SağımRobotları) 2.915,00

9

Süt SoğutmaTankları (<1.000Litre) 2.110,00
10 Süt SoğutmaTankları (1.000-10.000Litre) 2.915,00
11 Süt SoğutmaTankları (>10.000Litre) 3.500,00
12 Kuluçka Makinaları 1.400,00
13 HayvanBarınakları İçinGübreSıyırıcılar 1.285,00
14 HayvanKaşıyıcılar 1.285,00
15 DoğumKrikoları 1.595,00
16 HayvanBakım Üniteleri (Travay) 1.980,00
17 HayvanGübresi Seperatörleri 1.285,00
18 Yeşil Yem Yetiştirme Makinaları(Seyyar) 1.400,00
19 Yeşil Yem Yetiştirme Makinaları (Sabit) 5.830,00
20 Elektrikli Çit Makinaları (Elektrofens) 1.285,00
TAŞIMA,İLETİM EKİPMANLARI

1

Tarım Römorkları ve SuTankerleri (< 6Ton) 2.330,00

2

Tarım Römorkları ve SuTankerleri (6-15Ton) 2.915,00

3

Tarım Römorkları ve SuTankerleri (> 15Ton) 3.500,00

4

Teleskopik Forkliftve Mini Yükleyiciler(Telehandler) 5.000,00

5

Bantlı Götürücüler 1.285,00

6

HelezonGötürücüler 1.285,00

7

Kovalı Götürücüler 1.285,00

8

Pnömatik Götürücüler 1.285,00
HASSASTARIMTEKNOLOJİSİEKİPMANLARI

1

GPSÜniteli Dane Kayıp ÖlçümSistemleri 1.925,00

2

IşıklıKılavuzSistemleri 1.925,00

3

Otomatik DümenlemeSistemleri 4.620,00
DİĞERMAKİNAveEKİPMANLAR

1

Traktör KoruyucuYapıları 9.290,00

2

Traktör Ön ve ArkaYükleyicileri 1.285,00

3

Tarımsal AmaçlıIsıtıcılar
a) KazanNominal Çıkışı <500.000kcal/h 3.080,00
b)KazanNominal Çıkışı 500.001-3.000.000kcal/h 6.160,00
c) KazanNominal Çıkışı >3.000.000kcal/h 9.300,00

4

SoğukHava Depoları 1.460,00

5

Çiftlik Tipi BiyogazTesisleri 1.605,00

6

Çiftlik Tipi Kompostlaştırma Sistemleri 1.340,00

7

KüçükÖlçekli BiyodizelTesisleri 2.030,00

8

DonÖnleyici RüzgârPervaneleri 1.605,00

 

A) 2017 yılı minimum deney ücreti KDV hariç 1.285,00 TL’dir.

B) Yukarıda belirtilmeyen araçlar ile prototip ve geliştirme amaçlı deney talepleri, Bakanlık tarafından üç deney kurumunun görüşleri doğrultusunda deney ilkeleri ve deney ücretinin belirlenmesi sonucu değerlendirmeye alınır.

C) Ek deney raporu deney ücreti; deney ücretinin %50’si olarak alınır. Ek deney raporu deney ücreti, minimum deney ücretinden az olamaz.

D) Olumsuz deney raporu düzenlenmiş olan araçların, ikinci ve daha fazla deneylerinin yapılması durumunda; aynı araç için listede belirtilen deney ücretinin %50’si alınır. Bu durumda alınan deney ücreti, minimum deney ücretinden az olamaz.

E) Aynı deney başvurusunda beraber getirilmesi koşulu ile;

1- Su iletim boruları ve/veya ekleme parçaları: Hammaddesi aynı olup basıncı, çapları, bağlantı şekli, uzunlukları ve diğer özellikleri değişen su iletim boruları ve/veya ekleme parçaları için tek rapor düzenlenmek şartıyla; su iletim boruları, düz damla sulama boruları, yağmurlama sulama boruları veya ekleme parçaları için basınç dikkate alınarak, derin kuyu boruları için ise kullanıldığı derinlik dikkate alınarak,

2- Damla sulama boruları: Anma debisi ve anma çapı aynı olup damlatıcı aralıkları ve et kalınlıkları değişen damla sulama boruları için tek rapor düzenlenmek şartıyla; et kalınlığı dikkate alınarak,

3- Hareketli sulama makinaları (sistemleri): Çalışma prensibi (dairesel, doğrusal, sulama ünitesi hortumla çekilir gibi) aynı olmak şartıyla; anma basıncı, kule sayısı, kule aralığı, başlık tipi vb. özellikleri  değişen hareketli sulama sistemlerinin model ismi bazında her biri için ayrı rapor düzenlenmek şartıyla,

4- Tam otomatik süt sağım makinaları (Sağım robotları): Aynı işletmeye kurulan aynı özellikteki sağım robotlarının sayısı raporda belirtilmek koşuluyla

birincisi için tam ücret, ikincisi için %50, diğerlerinin her biri için deney ücretinin %25’i uygulanır.

Ayrıca;

5- Pompalar: Aynı anma çapı ve debi grubu serisinden olup, kademe sayısı değişen santrifüj, dalgıç ve derin kuyu pompaları için, seriyi temsil etmek üzere seçilecek farklı kademedeki üç model pompanın, deneme sonuçları tek bir raporda yer almak şartıyla;

6- Filtreler: Giriş-çıkış çapları değişen aynı tip filtrelerde (hidrosiklon, kum-çakıl, disk, elek, seperatör vs) tek rapor düzenlenmek şartıyla, aynı tip filtrelerde giriş-çıkış çapları dikkate alınarak,

7- Gübre tankları: Aynı tip gübre tanklarında tek rapor düzenlenmek şartıyla, tank anma hacmi dikkate alınarak,

8- Yağmurlama başlıkları: Meme çapı (başlık debisi) veya meme kombinasyonları değişen aynı tip yağmurlama başlıkları için tek rapor düzenlenmek şartıyla, meme çapı veya meme kombinasyonları dikkate alınarak,

birincisi için tam ücret, ikincisi için %50, diğerlerinin tümü için deney ücretinin %25’i uygulanır.

F) Aynı deney başvurusunda beraber getirilmesi koşulu ile; faydalı yük, şasi boyut, biçim ve diğer özellikleri aynı olup lastik ebatları değişen tarım arabalarına tek rapor düzenlenmek şartıyla, birincisi için tam ücret, diğerlerinin her biri için deney ücretinin %10’u uygulanır.

G) Yukarıda belirtilen araçların dışında; genel yapısal özellikleri aynı olmak koşuluyla, iş organı şekil ve sayıları farklı araçlar için deney yapan kurum tarafından yapılan gruplandırma sonucu tek rapor düzenlenebilir. Ancak, deney raporunun adı ve içeriğinde bu farklı organların boyut ve özellikleri açıkça belirtilir ve her bir ilave ataşman için deney ücretinin %25’i ilave edilir.

H) Sadece ticari isimleri farklı, diğer tüm teknik özellikleri aynı olan traktörlerin aynı rapor içerisinde yer alması durumunda traktörlerden birisi için tam, diğerlerinin her biri için minimum deney ücreti uygulanır.

I) Teknik özellikleri aynı olsa da, sabit süt sağım tesisleri, tam otomatik süt sağım makinaları (sağım robotları) ve sabit güneş enerji sistemlerinin deneyleri, kuruldukları işletme bazında ayrı ayrı yapılır ve işletmenin adı ile adresi, deney raporunda belirtilir.

J) Deneylerin yürütülmesinde gerekli olan sarf malzemeleri ve Kurum dışında yapılan deneyler için deney komisyonunun ulaşım, konaklama giderleri deney yaptıran firma tarafından karşılanır.

K) Firmanın, deneye başlanmadan iptal isteminde bulunması durumunda; yatırılan deney ücretinin,

    a) Aracın seçimi yapılmışsa %50’si,

    b) Aracın seçimi yapılmamışsa yasal kesintiler düşülerek, kalan miktar firmaya ödenir.