Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, Türkiye’ de tarım makinaları alanında üniversite lisans düzeyinde eğitim veren ilk bölümdür.

Türkiye’de ilk olarak Tarım Makinaları alanında üniversite düzeyinde eğitim veren kuruluştur. İlk öğrencilerini 1954 yılında alan bölüm ilk mezunlarını 1958 yılında vermiştir. Bugüne kadar 1200’den fazla sayıdaki mezunları, Türkiye’nin çeşitli kamu ve özel kuruluşlarında çalışmaktadırlar. Bölümde yetişen öğretim elemanları ise diğer Ziraat Fakültelerinin kuruluş aşamalarında önemli görev ve sorumluluklar üstlenmişlerdir.