Fakültemiz Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Recai GÜRHAN’ ın yürütücüsü olduğu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) AR-GE Destek Programı 12. Çağrı Döneminde kabul edilen “Gezen Hibrit Sağımcı” adlı AR-GE projesinin açılış toplantısı 11 Ekim 2017 Çarşamba günü 14:00’de Dekanlık Konferans Salonu’nda Ziraat Fakültesi Dekanı Sn. Prof. Dr. Ergin DURSUN ve TAGEM Genel Müdürü Sn. Dr. Nevzat BİRİŞİK’ in katılımları ile gerçekleşmiştir.

Ankara Üniversitesi yürütücülüğünde TE-TA Teknik Tarım LTD. Şti. ve Manisa Selendi Belediyesi’nin de proje ortağı olarak katkı verdiği 24 ay süreli proje ile; küçükbaş hayvan sağımında çiğ süt kalitesini artırmak, sağım işini kolaylaştırmak, birden fazla üreticinin ihtiyacının aynı sağım sistemiyle karşılanmasıyla ilk yatırım maliyetinin ve önemli oranda yenilenebilir enerji destekli olmasıyla da işletme giderlerinin azaltılması, sistemdeki soğutma ünitesiyle sütün sağım yerlerinden süt işleme merkezlerine taşınmasına olanak sağlayarak üreticinin daha yüksek gelir elde etmesi amaçlanmaktadır.