Ankara Üniversitesi; Ondokuz Mayıs Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen üç faklı ülke konsorsiyumu ile toplam altı kurum ve kuruluş ortaklığıyla yürütülecek olan Bitki Koruma Makinelerinin İşletilmesi ve Pestisit Kullanımının Entegre Yönetimi “Integrated Management of Pesticides and Liable Exposure with Machinery Executing Needed Treatments” kısa adıyla IMPLEMENT projesi, Erasmus + Mesleki Eğitim Ana Eylem 2, Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklık Projeleri kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenen projeye ortak olmuştur. Avrupa Birliği tarafından desteklenen projenin açılış toplantısı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesinde 21 Şubat 2017 tarihinde yapılmış olup ilgili toplantıya proje ekibinden Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kamil Saçılık, Prof. Dr. Ergin Dursun, Doç. Dr. Ufuk Türker ve Yrd. Doç. Dr. Caner Koç katılmışlardır.

Açılış toplantısına Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat CEYHAN, Ziraat Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Yusuf DEMİR,  Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nermin KILIÇ ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katılmışlardır.

IMPLEMENT projesiyle, başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm kullanıcılar ve imalatçılar ile ziraat mühendisleri, tarım danışmanları vb eğitimcilere yönelik, güvenli makine kullanımı, doğru uygulama, kalibrasyon, ayar-bakım ve iş güvenliği konularını içeren bir interaktif eğitim platformu geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında, üretilen materyallerle pilot eğitimler düzenlenerek bitki koruma makineleri kullanımında iş sağlığı ve güvenliği gönüllüleri oluşturulmaya çalışılacaktır. Bu projeyle, tarım sektöründe bitki koruma makineleri ve ürünlerinin doğru kullanılmaması ile ortaya çıkan ve etkileri ölümcül olabilen sağlık ve güvenlik sorunları hakkında toplumsal farkındalık yaratılması da beklenmektedir.