TOPRAK KANALI LABORATUVARI
Tarım makinaları Bölümü’nün B bloğunda yer alan Toprak kanalı laboratuvarında, tarımsal amaçlı denemeler tarlaya gerek olmadan yapılabilmektedir. Laboratuvarda toprak işleme aletleri ve makinalarının toprağı karıştırma etkileri ve çeki dirençlerinin belirlenmesi, üzerinde bulunan bağlama düzenleri yardımı ile tarımsal savaş ve gübreleme makinaları ile ilgili çalışmalar ve çok çeşitli bilimsel çalışmalarda geniş ölçüde kullanılmaktadır.
Toprak kanalı laboratuvarı başlıca; toprak kanalı, toprak kanalı arabası, raylar ve motordan oluşmaktadır. Toprak kanalı 17.10 x 3 m ölçülerinde olup derinliği ise 0.90…1.10 m’dir. Kanal içerisinde bulunan toprak zaman zaman sulanarak istenilen neme gelmesi sağlanmaktadır. Kanalın beton tabanına verilmiş olan % 1.17’lik eğim ve tabandaki drenaj deliği fazla suyun kanal toprağında birikmesine engel olmaktadır.
Toprak kanalı arabası, kanalın iki yanında bulunan raylar üzerinde hareket etmektedir. Araba, hareketini gücü 30 kW olan trifaze bir elektrik motorundan almaktadır. Toprak kanalı arabası üzerinde toprak işleme ve diğer tarım aletlerinin bağlanabilmesi için üç nokta bağlantı düzeni bulunmaktadır. Üç bağlantı düzeni ise hareketini hidrolik sistemden almaktadır. Ayrıca araba üzerine çeşitli ölçme düzenlerinin bağlanmasına yarayan yardımcı aparat ve donanımlar da yer almaktadır. Hidrolik kaldırma düzeni ise toprak kanalı arabası üzerine yerleştirilmiş olan bir diğer 2.2 kW’lık trifaze elektrik motorundan hareket almaktadır. Ayrıca toprak kanalının sonunda kabarmış olan toprağı bastırmak için bir merdane de yer almaktadır.
TOPRAK İŞLEME ALET VE MAKİNALARI LABORATUVARI

Toprak işleme alet ve makinaları laboratuvarında, lisans öğrencilerine toprak işleme alet ve makinaları uygulamalı olarak tanıtılmaktadır. Geçmişten günümüze kadar uzanan zaman sürecinde çok çeşitli toprak işleme alet ve makinaları bu laboratovurda bulunmaktadır. Laboratuvarımızda; 1. sınıf toprak işleme aletlerinden kulaklı ve diskli pulluklar, 2. sınıf toprak işleme aletlerinden freze, kültüvatör, tırmık ve merdane ile öğrenci uygulamaları yapılmaktadır. Ayrıca, hayvanla çekilen pulluklar ve çeşitli toprak işleme alet ve makinalarına ait parçalar ile bunlara ilişkin tablolar laboratuvarda yer almaktadır
EKİM BAKIM VE GÜBRELEME MAKİNALARI LABORATUVARI

 

Ekim bakım ve gübreleme makinaları laboratuvarında, lisans öğrencilerine çeşitli ekim bakım ve gübreleme makinaları uygulamalı olarak tanıtılmaktadır. Geçmişten günümüze kadar uzanan zaman sürecinde çok çeşitli ekim makinaları bu laboratuvarda bulunmaktadır. Laboratuvarımızda; kombine tahıl ekim makinaları, hassas ekim makinaları, pamuk ekim makinaları, tek ve çift
diskli santrifüj gübre dağıtma makinaları ve fide dikim makinası ile öğrenci uygulamaları yapılmaktadır. Ayrıca, hayvanla çekilen tahıl ekim makinaları ile bunlara ait birçok parça ve tablolar laboratuvarda yer almaktadır.
TARIMSAL SAVAŞ MAKİNALARI LABORATUVARI 
Tarımsal savaş makinaları laboratuvarında, lisans öğrencilerine tarımsal savaşta kullanılan makinalar uygulamalı olarak tanıtılmaktadır. Geçmişten günümüze kadar uzanan zaman sürecinde çok çeşitli tarımsal savaş makinaları bu laboratovurda bulunmaktadır. Laboratuvarımızda; çeşitli tarla pülverizatörleri, bağ-bahçe pülverizatörleri, el pülverizatörleri, diyaframlı sırt pülverizatörü, pompalı sırt pülverizatörü, motorlu sırt pülverizatörü, çeşitli tozlayıcılar ve turbo atomizör ile öğrenci uygulamaları yapılmaktadır. Ayrıca, çeşitli tarımsal savaş makinalarına ait parçalar ve bunlara ilişkin tablolar laboratuvarda

 

HASAT HARMAN VE TOHUM TEMİZLEME MAKİNALARI LABORATUVARI

 

Hasat harman ve tohum temizleme makinaları laboratuvarında, lisans öğrencilerine çeşitli hasat harman ve tohum temizleme makinaları uygulamalı olarak tanıtılmaktadır. Geçmişten günümüze kadar uzanan zaman sürecinde çok çeşitli hasat harman makinaları bu laboratuvarda bulunmaktadır. Laboratuvarımızda; hayvanla çekilen çayır biçme makinası, traktöre asma çayır biçme makinası, kanatlı ve dolaplı orak makinası, biçerbağlar, Avrupa (pervazlı) ve Amerikan (parmaklı) harman makinaları, sapdöverler, balya makinası biçerdöver, tarar, tınaz, triyör ve selektörler ile öğrenci uygulamaları yapılmaktadır. Ayrıca, bu makinalara ait birçok parça ve bunlara ilişkin tablolar laboratuvarda yer almaktadır.
İÇSEL TARIM MEKANİZASYONU LABORATUVARI

 

İçsel tarım mekanizasyonu laboratuvarında, lisans öğrencilerine içsel tarımda kullanılan tesisler ile alet ve makinalar uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Laboratuvarda, model sera ve ser mekanizasyonu, tavukçulukta mekanizasyon uygulamaları ve ahır mekanizasyonuna ilişkin tesisler bulunmaktadır.
DAMLA ANALİZ LABORATUVARI 

 

Damla analiz laboratuvarında damla çapı, damla sıklığı, meme verdisi, yüzey kaplama değeri gibi temel pülverizasyon karakteristikleri farklı çalışma koşulları için belirlenebilmektedir. Laboratuvarda damla çapları, suya duyarlı kağıt kullanılarak leke yöntemi ile veya yağ banyolu yöntemle ölçülebilmektedir. Yüzey kaplama değerleri ise kullanılan iz maddesine göre hem kolorimetrik yöntemle hem de fluorometrik
yöntemle belirlenebilmektedir. Damla sıklığının belirlenmesinde ise yine suya duyarlı kağıtlar kullanılmakta bu kağıtlarla örnekleme yapıldıktan sonra mikroskop yardımıyla birim alandaki damla sayıları saptanabilmektedir.
MAKİNA ELEMANLARI LABORATUVARI
Makina elemanları laboratuvarında; lisans ve lisansüstü öğrencilerimize tarım makinaları tasarımında kullanılan makina elamanları tanıtılmaktadır. Bu Laboratuvarımızda; kaynak, lehim, perçin, perno, pim ve civata bağlantıları; yay, rulmanlı ve kaymalı yataklar, aks ve miller, kavrama ve mafsallar, dişli çarklar, zincir ve kayış kasnak mekanizmaları bulunmaktadır.
TERMİK MOTORLAR LABORATUVARI

 

Termik motorlar laboratuvarında, lisans öğrencilerine tarımda kullanılan motorlar uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Laboratuvarımızda; içten yanmalı ve içten patlamalı motorlara ait parçalar, motor blokları, aktarma organları, vites kutuları, elektrik ve yağlama donanımlarına ilişkin parçalar bulunmaktadır.
TARIMSAL ELEKTRİFİKASYON LABORATUVARII
Bu laboratuvarda; tarım kesiminde kullanılan ısıtma, aydınlatma, havalandırma vb sistemler öğrencilerimize uygulamalı olarak yaptırılmaktadır. Ayrıca, elektrik iç tesisatı, elektrik motorları, transformatörler, alternatörler vb konular üzerinde uygulama ve deneyler yapılabilmektedir.
HASSAS ALETLER LABORATUVARI
Hassas aletler laboratuvarında, eğitim araştırma ve deneysel amaçlı kullanılan mekanik, elektriksel ve elektronik ölçme düzenleri yer almaktadır. Tarım makinaları alanındaki fiziksel, mekanik, akış, ısıl ve elektriksel olaylardaki ölçmelerin tümünde bu laboratuvardaki aletlerden geniş ölçüde yararlanılmaktadır
ÖLÇME SİSTEMLERİ VE KONTROL TEKNİĞİ LABORATUVARI
Çok amaçlı kullanıma dönük olarak halen kurulmakta olan bir birimdir. Laboratuvarda öncelikle tarımda ve tarım makinalarında kullanılan elektronik ölçme ve kontrol düzenleriyle ilgili olan uygulamalar yer alacaktır. Otomatik kontrol, sistem denetimi ve analizi, mikroişlemciler ve mikrodenetleyiciler, PLC ve SCADA konularının uygulamalı olarak işleneceği laboratuvarın bilgisayar altyapısını oluşturma çalışmaları devam etmektedir