Lisans Eğitimi  Ders Kataloğu ve Ders İçerikleri için Lütfen Tıklayınız…

KONTENJAN: 40 kişi

ÖĞRETİM SÜRESİ: 4 yıl

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü’nün amacı, tarımsal üretim için gerekli olan tarım makinalarının tasarımı, imalatı ve seçimi, etkin ve verimli işletilmesi, sağlıklı ve güvenli kullanılması ve korunması için bilgi üretmek ve yaymak, tarım makinalarının ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu saptamak amacıyla denemeler yapmak ve deney raporu vermek, yeni tarım alet ve makine prototiplerini imal etmek ya da var olan makinaların geliştirilmesi ve kullanımına ilişkin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, Ülkemizde olmayan makinaların tasarım ve imalatını gerçekleştirip hizmete sunmak (Bu anlamda ülkemizdeki ilk yerli traktör ile birçok makine bölümümüzde tasarlanarak imal edilmiştir.) Mevcut tarım makinalarının daha verimli ve konforlu kullanımını sağlamak (akıllı makinalar, daha fazla mekatronik sistem gibi), TARIM MAKİNALARI, TARIM TEKNOLOJİLERİ ve TARIMDA ENERJİ KULLANIMI alanında ileri düzeyde mesleki ve teknik bilgilerle donatılmış kaliteli mezunlar vermektedir.
Bu görevlerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda bölümümüzün ilgi alanları şu şekilde sıralanabilir. Tarım Traktörleri, Tarımda Kullanılan Güç Kaynakları, Tarım Makinaları, Bilgisayar Destekli Tasarım Ergonomi, Tarımsal Elektrifikasyon, Enerji Dönüşüm Sistemleri, Tarım Makinaları İşletmeciliği ve Planlama, Tarımsal Üretimde Verimliliği Arttırma, Çevreye Duyarlı ve Temel Araştırmalara Dayalı Üretim Teknolojilerini Geliştirme, Hayvansal Üretim Teknolojileri, Sera Teknolojileri, Hassas Tarım Teknolojileri, Tarımda Otomasyon Uygulamaları, Kurutma Teknolojileri, İklimlendirme Teknolojileri ve Tarımsal Mekanizasyon İçin Gerekli Çevre Dostu Alternatif Enerji Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Tarımsal Atıkların Değerlendirilmesini kapsayan günümüzde kullanılan ve gelecekte kullanılacak olan mühendislik ve teknoloji uygulamalarıdır.

Bölüm Tarafından Verilen Lisans Dersleri:

  • Akışkanlar Mekaniği
  • Bilgisayar Destekli Çizim Tekniği
  • Dinamik
  • Ergonomi
  • İmalat Teknolojileri
  • Makina Elemanları
  • Makina Malzeme Bilgisi
  • Makina ve Mekanizmalar Teorisi
  • Motorlar ve Traktörler
  • Mühendisliğe Giriş
  • Tarımsal Elektrifikasyon
  • Teknik Resim
  • Temel Elektronik
  • Termodinamik
  • Toprak İşleme Alet ve Makinaları