Bölümün çalışma alanları şu şekilde sıralanabilir:

Traktörler ve tarımda kullanılan diğer güç makinaları,
Toprak işleme alet ve makinaları,
Ekim, bakım ve gübreleme makinaları,
Su çıkartma makinaları,
Hasat, harman, ürün temizleme ve sınıflandırma makinaları,
Tarımsal savaş makinaları,
Hasat sonrası ürün işleme makinaları,
Tarım makinaları tasarımı,
Tarım makinaları işletmeciliği ve planlaması,
Enerji, biyoenerji ve tarımsal elektrifikasyon,
Hayvancılıkta mekanizasyon,
Sera mekanizasyonu,
Bahçe ve peyzaj tarımı mekanizasyonu,
Su ürünleri yetiştiriciliğinde mekanizasyon,
Tarımda bilişim ve hassas tarım teknolojileri,
Tarımsal amaçlı bina ve tesislerde ısıtma, soğutma, iklimlendirme tekniği,
Tarımsal atıkların değerlendirilmesi teknolojileri.

Tarım Makinaları Bölümü’nde bu konularda araştırma, geliştirme, planlama, tasarım, imalat, işletmecilik çalışmalarına ek olarak lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim, danışmanlık ve deney çalışmaları yürütülmektedir. Bölümde; tarım alet ve makinaları imalatçılarının üretimleri denenerek, bunların ülkemiz tarım tekniğine uygun olup olmadıklarına ilişkin raporlar hazırlanmaktadır. Kendine özgü modern laboratuvarları ve deney tesisleri ile her türlü tarım alet ve makinası titizlikle denenebilmektedir. İmalatçılar, deney raporu bulunan alet ve makinalarını, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri kanalıyla çiftçilere kredili olarak satabilmektedirler.

    Bölümde, birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine daha çok temel bilimler ve temel mühendislik dersleri yanında Fakülte’nin Haymana’da bulunan Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde mesleki uygulamalar yaptırılmaktadır. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise daha çok tarım makinaları ile ilgili dersler verilmektedir. Üçüncü sınıf sonunda öğrenciler tarım makinaları alanı ile ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlarda yaz aylarında staj eğitimi yapmaktadırlar. Dördüncü sınıfın son ayında ise yaklaşık 1 hafta süreyle öğrenciler Üniversite tarafından organize edilen ve mesleki alanda bilgi ve görgülerini artırma olanağı buldukları bir teknik geziye çıkmaktadırlar.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü mezunları kamu ve özel kuruluşlarda görev yapmaktadırlar. Bölüm mezunlarının çalışma alanları 06/05/1960 tarih ve 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun ile 24/01/1992 tarih ve 21121 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük’te belirtilmiştir. Adı geçen tüzükte Ziraat Mühendislerinin genel çalışma alanları, görev ve yetkileri şu başlıklar altında toplanmıştır:

Tohumculuk,
Kimyasal gübre,
Zirai mücadele, zirai karantina ve tarım ilaçları,
Yem sanayii ve yem kontrolü,
Çevre koruma,
Tarım işletmelerinin planlaması ve projelenmesi,
Tarımsal eğitim ve yayın,
Araştırma kurumları,
Laboratuvar kurma ve işletme,
Tarım ürünlerin ithalatı ve ihracatı,
Tarım kooperatifleri,
Tarımsal kredilendirme ve kredi kontrolü işleri,
Tarım sigortası,
Tarımsal danışmanlık büroları açma,
Bilirkişilik.

Aynı tüzüğün üçüncü bölümü, lisans ve uzmanlık alanlarına göre görev ve yetkileri belirlemektedir. Buna göre Tarım Makinaları Bölümü mezunlarının görev ve yetkileri şu şekilde belirtilmiştir:

    “Tarım makinaları alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri, tarım alet ve makinalarının tasarımlarını yapmaya, projelerini hazırlamaya ve imzalamaya yetkilidirler. Tarım alet ve makinalarının imalatı, pazarlanması, ithalatı ve ihracatı için gerekli belge veya ruhsatlandırma işlemleriyle ilgili inceleme, deneme veya analizler; tarım makinaları alanında öğrenim görmüş ziraat mühendislerinin katılımıyla yapılır.”

    Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, İrfan Baştuğ Caddesi No: 13 Samsun Yolu Kavşağı Aydınlıkevler Ankara adresinde bulunmaktadır. Bölüm idare binaları A ve B blok olmak üzere iki blokta hizmet vermektedir. Bölümde ayrıca bir toplantı salonu bulunmaktadır.